Referat af afdelingsmøde torsdag den 5/9 2019

Næste års budget, der medfører en huslejestigning på mellem 107 og 136 kr. pr. lejlighed pr. år blev vedtaget.

Desuden vedtog mødet et forslag om at sætte yderligere 50 kr. pr. måned pr. lejlighed af til indvendig vedligeholdelse.

I alt betyder det altså en huslejestigning på 157 kr. pr. måned for de mindste lejligheder og 186 kr. pr. måned for de største, og noget imellem for resten.

Valgt til bestyrelsen blev Lene (nr. 54), Dennis (nr. 64) og Mie (nr. 101), sammen med Angelina (nr. 37) og Maria (nr. 95) fra sidste år. Der blev ikke valgt suppleanter.

Find hele referatet og alle andre dokumenter vedrørende afdelingsmødet her

Mosemøde den 9/4 2019

Der blev bl.a. diskuteret styringsdialogmøde, sammenlægning af boligafdelinger og boligselskaber, hajtænder, dagrenovation, 360 graders analyse, videoovervågning, fællæs inkøbscentral, Belysning Hækmosen/Hyldemosen med mere

Se hele referatet her

Referater af Mosemøder

Mosemødet er et tilbagevendende møde mellem de samarbejdende boligafdelinger Hyldemosen, Hækmosen I,Hækmosen II,Sortemosen og ejerforeningen Sortemosen.

Afdelingerne besluttede for nogle år siden på opfordring af vores fælles administrator, KAB, at indgå et driftfællesskab. Derved kunne vi få en bedre udnyttelse af vores maskinpark og vores servicemedarbejdere.

Det er ved et mosemøde i nov. 2018 aftalt, at der planlægges med 4 møder om året, hvor der drøftes den daglige fælles drift samt økonomi og herunder nyanskaffelser. Mosemødet har kun rådgivende funktion over for boligafdelingerne, ejerforeningen og boligselskaberne. Ved mødet i nov. blev det ligeledes aftalt, at de enkelte afdelinger og ejerforeningen er repræsenteret ved formand m/k eller dennes stedfortræder. Til stede kan også være de to relevante boligorganisationer , Boligselskabet Sortemosen og Boligselskabet AKB-Herlev.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøder november/december 2018

Referat:

Tilstede: Henrik, Jens, Angelina, Marie, Mie, Renate og Marlene

Referent: Angelina

Ordstyrer: Jens

Orientering fra Mosemødet; affaldssortering, parkeringspladser, belysning – intet besluttet.

I forbindelse med forsøg på indbrud i festhus og aktivitetshus er der blevet opsat skinner på døre og vinduer.

Vedrørende tyverisikring af boligerne, så har ejendomskontoret modtaget et sæt gratis skinner, som en beboer vil sætte op på en endnu ikke udvalgt bolig (forsøg). Et par beboer har meldt sig frivilligt (søger gerne flere) til efterfølgende opsætning på resterende lejemål, på den måde kan vi spare penge. Bestyrelsen vil orientere nærmere herom, når skinnerne er opsat og vi ved hvor meget tid det vil tage pr. bolig.

Køkkenprojektet; der vil ultimo januar 2019 blive uddelt tilkendegivelses-blanketter

Grøntudvalgets plan om at starte beplantningen kom lidt i modvind i 2018 pga. jordens tilstand. Gartneren anbefalede at jorden blev (grubbet) forud for beplantningen. Udvalget arbejder videre med planerne når det værste vintervejr er overstået.

Mødedatoer for bestyrelsen i 2019 er som følger; 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6 og 25/6.

Bestyrelsens årlige markvandring vil være 25/5