Referat af fællesmødet med afdelingsbestyrelserne i Herlev 2019

Referat af mødet