Husorden

(Hent printvenlig version her)

Leveregler for godt naboskab

Vi bor tæt sammen i Hyldemosen.

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi tre enkle leveregler:

  1. Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige
  2. Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter
  3. Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder.

Den er besluttet på afdelingsmødet den 1. september 2016 og erstatter tidligere husorden, ”Regler for at foretage ændringer i haverne” samt regler angående ”Boldspil”

Denne husorden er gældende, og vi gør opmærksom på, at grove eller gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre at dit lejemål kan opsiges.

Støj

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

 Leg og boldspil

 Ejendommen

 Haverne

Det er ikke tilladt at opsætte større legeredskaber fx store trampoliner, hoppeborge og lignende i haverne.

Ændringer af haver, grønne områder m.v. må ikke finde sted uden selskabets skriftlige tilladelse.
Dog må beboeren plante små træer, buske og blomster i for- og baghaver.

Vedligeholdelse af haverne udføres af beboerne med følgende opdeling:

 Forhaver

Baghaver

Reglerne er et forsøg på at give den enkelte lejer størst mulig frihed til at disponere over sin egen have samtidig med, at der sikres en vis form for ensartethed:

Haveaffald fjernes af den enkelte lejer (lægges i den dertil beregnede container).

 Plankehegn og terrasser

Haveudvidelse

 Orden

 Husdyr

Respekt

 Affald

Af hensyn til økonomien og miljøet er det vigtigt, at affaldet sorteres omhyggeligt og placeres i de rigtige containere.

Gårdmændene har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især.

 Vedligeholdelse

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 Færdsel og parkering

 Forsikring

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring.

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger.

Det er derfor vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring.

 Øvrige oplysninger:

Fremleje

Det kræver en særlig tilladelse fra Boligselskabet at fremleje sin lejlighed.
Du kan henvende dig til KAB udlejningen for at søge om tilladelsen.