El-forsyning

I hver lejlighed er der opsat gruppetavle med gruppeafbryder, fejlstrømsrelæ og elmåler.

Fejlstrøms- (HPFI-)relæet slår fra, hvis der er fejl i en af lejlighedens installationer eller apparater. Man skal manuelt indkoble relæet, før der igen er el-forsyning til lejligheden. Det gør man ved at skubbe vippeknappen op i stilling “ON 1”. Knappen er stram.

En gang om året bør man afprøve relæet ved at trykke på “test knap” for oven på relæet. Slår relæet fra (det vil sige, at vippeknappen springer ned med et smæld) er det OK, så man kan straks slå det til igen. I modsat fald skal varmemesteren kontaktes.

Sikringer er automatsikringer; det vil sige, at de er indbygget i gruppeafbryderne. Sikringen kan slåes til og fra ved at vippe den op henholdsvis ned.

Hvis automatsikringen udkobler sig (af sig selv), skal man finde årsagen (fejlen), før sikringen igen slåes til. Er du i tvivl, bør du kontakte varmemesteren.