Afdelingsbestyrelsens medlemmer 2019-2020

Angelina Andersen
(udtrådt af bestyrelsen)
Lene Maj Jensen
(Bestyrelsesmedlem)
Mette Bidstrup
(Bestyrelsesmedlem)
Mie
(Bestyrelsesmedlem)
Dennis Pedersen
(Bestyrelsesmedlem)
Michael Bøtker
(suppleant; indtrådt i bestyrelsen i stedet for Angelina)
Helle Devald
(suppleant)
Du kan kontakte afdelingsbestyrelsen på mail-adressen bestyrelsen@hyldemosen.dk. Vi behandler eventuelle henvendelser på det førstkommende bestyrelsesmøde.
Hvis henvendelsen drejer sig om ændringer i lejlighed/have, sendes den til Ejendomskontoret ek-moserne@kab-bolig.dk.
Husk altid først at orientere dig i reglerne. Foretag aldrig ændringer uden tilladelse!