Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 14/9 2020

Deltagere:Angelina, Denis, Michael, Mie, Mette og Lene

Møder aftalt til 6.10, 5.11, 7.12

Angelina valgt som formand og kasserer

Angelina fortalte om tavshedspligt, især ved personsager.

Angelina gennemgik forholdet mellem sortemosen, hækmosen og hyldemosen samt de forskellige bestyrelser der findes på tværs.

Kurser for bestyrelsesmedlemmer kan fås via kab

Mange møder er aflyst grundet corona, dog er enkelte via skype.

Lene kontakter Nicklas vedr rensning/pærer i høje lamper, terrasser bag skure samt øvrige udeståender. Lene spørger også om deadline i forhold til budget.

Denis og Lene tager fat i Marianne på ejd.kontoret og aftaler hvordan vi kan rydde vores arkiv i nr. 16.

Skraldeskurene må ikke bruges til storskrald. Hvordan kan vi gøre det bedre. Nu kommer der snart ny skraldeordning, hvor vi skal sortere i 10 forskellige. Mie taler med en beboer der smider meget forkert.

Michael spurgte til budgettet på 1 million til vinduer. Hvad er det der skal laves?og hvornår.Steven svarede at det er langtidsbudgettet, så hvis vi ikke bruger pengene falder de tilbage til langtidsbudgettet.

Haveudvalget venter på at vejret bliver ”specielt”, før de kan komme i gang med deres natur-plan.

Helle og Christina som er festudvalget, skal have et budget. Angelina undersøger hvad vi har til rådighed.

Søudvalget er i gang med en sag hos kommunen/miljø-afdelingen. Den har kørt længe.

Ny udestående plan er udarbejdet. Vi følger op på punkterne næste gang.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 9/7 2020

Deltagere: Angelina, Maria, Denis, Mie og Lene

Angelina taler med Steven om at få præciseret de regler der er, når en beboer ønsker at anlægge en ny terrasse. Hvilke bilag skal følge lejekontrakten, for at sikre at det er den enkelte beboers ansvar at vedligeholde og evt. senere fjerne terrassen ved fraflytning.
Angelina taler med Steven om mulighed for opsætning af solceller på vores hustage, evt. med statstilskud eller lignende.
Denis har talt med både KAB, Vejdirektoratet og flere om beskæring af træer langs Ring4, og senere opsætning af støjværn. Flemming tager tilbud på beskæring med til vores generalforsamling. Hvem der skal betale støjværn skal undersøges.

Afstemning om nye køkkener skal op på afdelingsmødet i september. Vi har modtaget alle dokumenter med de muligheder vi som beboere har, og selvom det rent økonomisk kun rammer de beboere der vil have nyt køkken, skal det til afstemning hos alle, da lånet tages af Hyldemosen.

Der afholdes budgetmøde 25/8/20

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 3/3 2020

Deltagere: Angelina, Denis, Maria, Mie og Lene
Referent: Lene

Referat:

Markvandringsdato ønskes enten tirsdag d. 21.april. eller 28.april med bestyrelsesmøde bagefter.
Niclas og Jens Løth er med på markvandring.

Hængepartier fra sidste markvandring 2019:
Maria har været rundt og checke mangler på samtlige lamper og afleveret listen til gårdmændene.
-Trådhegn 38-40 er fjernet.
-Træstubbe er blevet afkrydset til senere fjernelse/nedfræsning.
-Skurene trænger til maling.
-2 brædder på skur ved p-plads skal repareres.

Ønsker til nu eller næste år:
-De høje lamper skal tages ned og vaskes.
-Nye kokosmåtter (nr 16 og 46)
-Skab til badeværelser (nr 16)
-Støvsuger (nr 16)
-Nye loftlamper (nr 16)
-Nye billeder (nr 16 ) og Festlokalet (nr 46) (Lene ser hvad hun har, eller maler nogle flere)
-Nyt bord (nr 16)
-Nye udendørs borde/bænke overalt, måske et par eller 3 af gangen.
-Rengøringsartikler (nr 16)
-Opvaskemaskine (nr 16)
-Maling/træbeskyttelse til vores nye legehus og evt. andre

Plastic containeren skal tømmes 1 gang om ugen, bliver den det ? ( Maria kontakter kommunen)

-Køkkenstatus:
Lene og Angelina har holdt møde med Jens fra KAB vedr. køkkener, og i løbet af marts får vi tilsendt reglerne for vores køkkener, og når vi har modtaget det, indkalder vi til et ekstraordinært afdelingsmøde hvor vi gennemgår papirerne og beboerne kan tilmelde sig.
– Legepladser:
Når de er sat op, skal nogle af tingene males/træbeskyttes.
Og der er ikke længe til. Legepladserne bliver etableret indenfor de næste 3 uger.

-Internet:
Det er nu muligt, for alle beboer, at få internet fra ønsket distributør, uden at det er et krav med grundpakke fra YouSee.

Der er kommet ny opvaskemaskine og ovn/komfur i festlokalet (nr 46)

-Evt.
Hvordan kan vi effektivisere kommunikationen bestyrelsesmedlemmerne imellem. Vi forsøger med WhatsApp og ser hvordan det går.

-Næste bestyrelsesmøde bliver sidst i apri i forbindelse med markvandringen
-Markvandring er gennemgang af bebygelsen Hyldemosen sammen med KAB, hvor vi ser på hvad der skal laves og hvad vi kunne ønske os af nye tiltag.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 7/1 2020

Deltagere: Mie, Denis, Lene og Maria.
Referant: Maria.

Referat:
Aktivitetshuset i nr. 16 bliver ofte efterladt uden, at der er blevet ryddet op eller gjort rent. Der vil blive lavet en vejledning og hængt op i huset , hvordan det skal afleveres efter brug.
Bestyrelsen har skrevet et brev, som er blevet husomdelt, hvor der opfordres til at man parkere sin bil i P-båsene. Der skal være mulighed for, at udrykningskøretøjer kan komme til samt, at vi skal kunne få hente vores affald.
Der opfordres også til, at vi bliver bedre til at bruge containergården til affald, som ikke er husholdningsaffald. Ligeledes anbefales det ikke at fodre fugle med madrester, da dette tiltrækker rotter.
Der er flere som tror, at man kun må bruge YouSee som udbyder til tv-kanaler. Man kan frit vælge hvem man vil bruge. Der har også være forspørgsel omkring Fastspeed internet. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere. Hvis det kan oprettes uden omkostninger, vil der blive åbnet op for Fastspeed.