.

Kvikguide til gasfyret

Kedlen er indstillet med de mest almindelige temperaturer for varme og varmt vand. Der er automatisk vejrkompensation, så varmen lukker ned, når udetemperaturen er ca. 20o C.
Du behøver derfor ikke at ændre indstillingerne på varme og varmt vand eller mellem sommer- og vinterdrift.
Standardindstillingerne giver den mest energiøkonomiske drift. Hvis du ændrer indstillingerne, vil kedlen muligvis bruge mere energi.

Vandpåfyldning
Du skal jævnligt kontrollere, at der er tilstrækkeligt vand på anlægget – se 1 . Hvis den farvede søjle ikke er mellem de to stiplede linjer, skal du fylde vand på anlægget. Der er monteret en slange nederst på kedlen, og den tilsluttes vandhanen. Husk at lukke for vandet både på vandhanen og på kedlen, og at fjerne slangen fra vandhanen.

Hvordan får jeg mere varme?
Automatikken kan i overgangsperioderne forår og efterår være lidt ’langsom’ til at reagere. Hvis du behøver ekstra varme, kan du stille temperaturen et par grader op – se 2 . Efter et døgn går fyret automatisk på standardindstillingen igen.

Hvordan regulerer jeg temperatur på det varme vand?
Hvis du vil ændre temperaturen på det varme vand, skal du trykke på knappen lige under vandhane symbolet – se 3 – og trykke på + eller – knappen lige neden under.

kvikguide - gasfyr

Hvis du ønsker en mere detaljeret brugsanvisning, kan du hente den på Ejendomskontoret.