Velkommen til Hyldemosen.dk!

Meddelelse fra ejendomskontoret

Kære beboere

Efter myndighedernes anbefaling i forhold til COVID 19, er det blevet besluttet at fysisk henvendelse på ejendomskontoret kun kan ske efter forudgående aftale og i givet fald med brug af mundbind.

Disse retningslibjer er både for at beskytte vores beboere men også for at beskytte personalet.

Som beboer kan man komme i kontakt med ejendomskontoret via mail, telefon eller beboer-Appen.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret

Referater af bestyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden. Post til bestyrelsen behandles på førstkommende møde efter modtagelsen.

.

Så vidt muligt lægges referaterne ud her på hjemmesiden ca. 1-2 uger efter hvert møde.

Referater af afdelingsbestyrelsens møder kan du læse her.
Sidste mødereferat er fra den 14/9 2020.

På grund af COVID-19 har der ikke været bestyrelsesmøder i april, maj og juni.

Anbefalinger fra Grønt Udvalg

På afdelingsmødet 2017 blev der nedsat en lille gruppe, der havde til formål at komme med forslag til en overordnet beplantningsplan for fællesarealerne.

Gruppens anbefalinger lægger sig tæt op ad de oprindelige planer men med den forskel, at høje træer foreslås ændret til blomstrende buske og frugtbuske/træer.

Bestyrelsen har nikket til udvalgets anbefalinger, og de første planter kan forhåbentlig blive sat i jorden allerede i dette efterår. Der er afsat 70.000 kr. om året til beplantning af de grønne områder.

Du kan læse udvalgets anbefalinger her

Hjemmesiden bestyres og redigeres af Astrid Tind, Hyldemosen 21.
webmaster@hyldemosen.dk