Referat af afdelingsmøde torsdag den 5/9 2019

Næste års budget, der medfører en huslejestigning på mellem 107 og 136 kr. pr. lejlighed pr. år blev vedtaget.

Desuden vedtog mødet et forslag om at sætte yderligere 50 kr. pr. måned pr. lejlighed af til indvendig vedligeholdelse.

I alt betyder det altså en huslejestigning på 157 kr. pr. måned for de mindste lejligheder og 186 kr. pr. måned for de største, og noget imellem for resten.

Valgt til bestyrelsen blev Lene (nr. 54), Dennis (nr. 64) og Mie (nr. 101), sammen med Angelina (nr. 37) og Maria (nr. 95) fra sidste år. Der blev ikke valgt suppleanter.

Find hele referatet og alle andre dokumenter vedrørende afdelingsmødet her

Referat af afdelingsmøde d. 20/9 2018

Her kan du læse referatet af afdelingsmødet den 20. september 2018

Der er ingen huslejestigning i år bort set fra en stigning i antennebidrag.

Det blev besluttet, at festhuset (nr. 46) må benyttes hverdage til kl. 22 og fredag/lørdag til kl. 02
Det blev også besluttet, at det er tilladt lejerne selv at få istandsat hoveddørene, hvis det gøres håndværksmæssigt forsvarligt og i den korrekte nuance. Det må dog ikke gøres for penge på vedligeholdelseskontoen.

Se hele referatet af afdelingsmødet her og se budget og regnskab her

Ændringsforslag mm ligger her

Se afdelingsbestyrelsens medlemmer her

Referat af afdelingsmøde d. 4/9 2017

Her kan du læse referatet af afdelingsmødet den 4. september 2017

For at få budgettet for 2017 til at ballancere, har det været nødvendigt at indregne en huslejestigning på 0,3 %, hvilket svarer til  18-22 kr. om måneden afhængig af lejlighedens størrelse.

Det blev vedtaget at gå videre med sikring af døre og vinduer i stueplan.
Forslag om ændring af vilkår og priser for leje af fælleshuset (nr. 46) blev udskudt til et senere møde.

Se hele referatet af Afdelingsmødet her og se budget og budget og regnskab her

Ændringsforslag mm ligger her

Se afdelingsbestyrelsens medlemmer her

Referat af afdelingsmøde d. 1/9 2016

Her kan du læse referatet af afdelingsmødet den 1. september 2016.

Der blev vedtaget en ny husorden

For at få budgettet for 2017 til at ballancere, har det været nødvendigt at indregne en huslejestigning på 2,11 %, hvilket svarer til  122-156 kr. om måneden afhængig af lejlighedens størrelse.

Afdelingsmødet ønskede at kende flere detaljer omkring den foreslåede tyverisikring af havedøre og vinduer, før man ville afsætte penge til det. Der kan eventuelt indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde for at få det vedtaget senere

Jens Sjøgreen og Astrid Tind var på valg og genopstillede ikke. Gitte Holm Jensen opstillede ikke til bestyrelsen, men blev i stedet suppleant.
Lisbeth blev ligeledes valgt ind som suppleant.

Se hele referatet af Afdelingsmødet her og se budget og budget og regnskab her

Ændringsforslag mm ligger her

Se afdelingsbestyrelsens medlemmer her