Mosemøde den 9/4 2019

Der blev bl.a. diskuteret styringsdialogmøde, sammenlægning af boligafdelinger og boligselskaber, hajtænder, dagrenovation, 360 graders analyse, videoovervågning, fællæs inkøbscentral, Belysning Hækmosen/Hyldemosen med mere

Se hele referatet her

Referater af Mosemøder

Mosemødet er et tilbagevendende møde mellem de samarbejdende boligafdelinger Hyldemosen, Hækmosen I,Hækmosen II,Sortemosen og ejerforeningen Sortemosen.

Afdelingerne besluttede for nogle år siden på opfordring af vores fælles administrator, KAB, at indgå et driftfællesskab. Derved kunne vi få en bedre udnyttelse af vores maskinpark og vores servicemedarbejdere.

Det er ved et mosemøde i nov. 2018 aftalt, at der planlægges med 4 møder om året, hvor der drøftes den daglige fælles drift samt økonomi og herunder nyanskaffelser. Mosemødet har kun rådgivende funktion over for boligafdelingerne, ejerforeningen og boligselskaberne. Ved mødet i nov. blev det ligeledes aftalt, at de enkelte afdelinger og ejerforeningen er repræsenteret ved formand m/k eller dennes stedfortræder. Til stede kan også være de to relevante boligorganisationer , Boligselskabet Sortemosen og Boligselskabet AKB-Herlev.