Referat følgegruppemøde nr. 12

Resumé

Mødet startede med en besigtigelse af det arbejde, der var udført i referenceboligerne. Der er tilsyneladende stor tilfredshed både fra beboere og håndværkere, og det virker som om, at alt går som planlagt og fungerer fint.

På næste møde skal der bl.a. behandles budgetopfølgning, brugsanvisning til fyrene, tagløsning (ny “skorsten”) og arbejdsmiljøforhold (der skal være den nødvendige sikring af håndværkere, der skal vedligeholde systemet)

Læs mere i:

Referat følgegruppemøde nr 12

  

Referat følgegruppemøde nr. 11

Resumé

Arbejdet med at etablere nye gasfyr har været i udbud, og der er indkommet tre meget forskellige tilbud. Prisforskellene skyldes især forskelle i pris på demontering af de gamle kedler, pris ved indkøb af nye kedler samt pris for etablering af taghætter. Det billigste tilbud kom fra HRH VVS, og det var dette tilbud, vi valgte. 
HRH VVS vil opsætte nye kedler af mærket Vaillant, der er et kendt og anerkendt mærke, som vores rådgiver og projektleder kunne sige god for.
Tilbuddet var så godt, at vi formodentlig får en mindre huslejestigning end først beregnet; måske kan en huslejestigning endda undgås. Dette undersøges nærmere.

Det er meningen, at der først etableres nye fyr i nogle få referenceboliger af forskellig type. På den måde kan afdelingsbestyrelsen se, hvordan arbejdet bliver udført i de enkelte boligtyper, inden det egentlige projekt går i gang. 

Læs mere i:

Referat følgegruppemøde nr 11

 

Referat følgegruppemøde nr. 10

Resumé

Begge de nye units (gas-fyr og varmtvandsbeholder) skal placeres på samme steder, som de nuværende er placeret. 
Det vil være mest hensigtsmæssigt at fastholde to units – gasfyr og varmtvandbeholder – selv der hvor de er placeret lodret over hinanden og kunne erstattes af en samlet unit.
Det skal sikres, at der er en påfyldningsstuds, sådan at anlægget nemt kan påfyldes uden lange slanger gennem depotet.

Læs mere i:

Referat følgegruppemøde nr 10

 

Referat følgegruppemøde nr 9

Resumé

Vi mener ikke, at arbejdet haster så meget, at det er nødvendigt at udskifte fyrene i fyringssæsonen, da beboerne så vil være uden varme i 1-2 dage. Arbejdet udføres til foråret (med start i marts 2014)

På mødet blev det også besluttet udelukkende at lægge en løsning med varmtvandsbeholder (altså ikke gennemstrømsvandvarmer) i udbud. De nye fyr + varmtvandsbeholdere skal placeres som de nuværende, da mange beboere har indrettet deres fyrrum efter den nuværende placering

Der blev også vedtaget retningslinjer for håndværkerne, når de skal installere de nye fyr (fx arbejdstider, affald, færden i beboede huse, varighed mv.)

Læs mere i: 
Referat følgegruppemøde nr 9