Hyldemosen

Hyldemosen er opført i 1995 som et resultat af et projekt, der vandt første præmie i en international konkurrence om det Sunde Hus “Das gesunde Haus”.

Hyldemosen består 88 boliger og to fælleshuse. 
I midten er et adgangs- og parkeringsstrøg, som er anlagt oven på en hovedvandledning.
Husene ligger langs 6 små stræder, der går fra adgangs- og parkeringsstrøget og mod en lille sø på den ene side og mod Værebro Å på den anden side.
Boligerne er en- og toetages rækkehuse med ensidige tage. De skrå tage er  høje mod stræderne og lave mod de fælles græsarealer. Alle boligerne har forskudte niveauer.
Lejlighederne er indrettet sådan, at køkken/alrum vender mod stræderne og de mere private rum vender mod de grønne arealer.
Der er forskellige rumhøjder og flere gulvniveauer i de fleste lejligheder, hvilket kan udnytes til spændende indretningsmuligheder.

Husene er bygget af helvægselementer i letkonstruktionsbeton. Facader og tag bygget op over et træskellet og er højt isolerede (efter 1995-standarder).

Bygherre: Dansk Boligselskab
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten

Målsætningerne for projektet “Das Gesunde Haus” var fra starten ambitiøse. Men da de økonomiske rammer blev ændret ved “Lov om Boligbyggeri”, måtte man på nogle punkter tilpasse planerne til de ændrede økonomiske forhold.

Lokalplaner, der vedrører Hyldemosen:

Lokalplan nr. 35 i Herlev Kommune

Lokalplan nr. 89 for Krebsedammens forlængelse

 

Klik på et af billederne herunder for at se stemningsbilleder eller et oversigtskort: