El- gas- og vandmåler

 

Ved skade på el- og VVS-installationer:
find kontaktoplysninger under
Varmemesteren 

 

Din EL-MÅLER finder du lige ved siden af hoveddøren (udenfor)
Du afregner selv med DONG

Din GAS-MÅLER finder du i horhaven

Du afregnerselv med HNG

 

Din VANDMÅLER finder du i fyrrummet

Den skal altid aflæses lige omkring nytår

Du får skriftlig besked fra Varmemesteren, når du skal
aflæse. Det er vigtigt, at du afleverer aflæsningen til
ejendomskontoret. Ellers bliver dit vandforbrug vurderet
skønsmæssigt