Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 7/1 2020

Deltagere: Mie, Denis, Lene og Maria.
Referant: Maria.

Referat:
Aktivitetshuset i nr. 16 bliver ofte efterladt uden, at der er blevet ryddet op eller gjort rent. Der vil blive lavet en vejledning og hængt op i huset , hvordan det skal afleveres efter brug.
Bestyrelsen har skrevet et brev, som er blevet husomdelt, hvor der opfordres til at man parkere sin bil i P-båsene. Der skal være mulighed for, at udrykningskøretøjer kan komme til samt, at vi skal kunne få hente vores affald.
Der opfordres også til, at vi bliver bedre til at bruge containergården til affald, som ikke er husholdningsaffald. Ligeledes anbefales det ikke at fodre fugle med madrester, da dette tiltrækker rotter.
Der er flere som tror, at man kun må bruge YouSee som udbyder til tv-kanaler. Man kan frit vælge hvem man vil bruge. Der har også være forspørgsel omkring Fastspeed internet. Bestyrelsen vil undersøge det nærmere. Hvis det kan oprettes uden omkostninger, vil der blive åbnet op for Fastspeed.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 10/12 2019

Deltagere: Mie, Angelina, Denis, Lene, Maria.
Referent: Maria.

Referat:

Mosemøde den 5. december 2019:
Se referat midt i januar 2020.

Ændringer på Ejendomskontoret:
Marianne er i Hyldemosen/Hækmosen 1 uge ad gangen, hvor Niklas som tidligere skrevet er 3 dage i Hyldemosen/Hækmosen i lige uger og 2 dage i ulige uger.
Marianne er i gang med at scanne gamle dokumenter og rydde op i gamle sager, som ikke er blevet afsluttet i systemet.

Havedag/arbejdsdag:
Lørdag den 13. juni 2020 vil der være arbejdsdag/havedag i hver gård. Denne skal bruges til at hjælpe hinanden med at klippe hække, male eller lave andre ting sammen som trænger til en hånd i gårdene.
Vi håber, at mange vil deltage. Dem som ikke kan lave noget fysisk, kan lave kaffe eller bage en kage.
Bestyrelsen prøver at finde en tovholder i hver gård. Der vil senere blive melde ud, hvem dette bliver.
Når vi når tættere på vil alle få en seddel i deres postkasse. Havedagen er fra kl. 10 – 15.

Jubilæum:
Vores gårdmand Thomas har haft 25 års jubilæum og Hyldemosen har givet ham et oplevelsesgavekort for middag for 2 personer.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 5/11 2019

Mødet blev aflyst på grund af sygdom

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 8/10 2019

Tilstedeværende: Denis, Maria, Angelina, Lene og Mie
Referent: Denis

Referat:

1.1. Organisationsbestyrelsesmøde. Da Malene er fraflyttet får Lene posten som repræsentant for vores bestyrelse i fremtidige møder.
1.2. I fremtidige ansættelsessamtaler vil Hyldemosens bestyrelse være repræsenteret.
1.3. Hyldemosen har fået to pladser i KABs sommerferie-lejre, som beboerne kan søge med stor procentdel finansieret af KAB.
1.4. FR-møde 7/11. Maria og Mie repræsenterer Hyldemosens bestyrelse.
2.1. Samtale med Niklas (ny ejendomsdriftsleder) angående fremtidigt samarbejde mellem ejendomskontoret og bestyrelsen.
2.2. Hængepartier fra markvandring videregivet til ejendomskontoret.
3.1. Opfølgning på beboerhenvendelse fra sidste møde. Lene har mæglet en beboerstrid. Beboerne er opfordret til dialog, og der er aftalt en plan for at sikre det videre naboskab.
4.1. Nye køkkener er stadigvæk en prioritet, Lene tager teten og vil forsøge at finde ud af hvad der skal ske på det punkt i fremtiden.