Arbejdsopgaver

Vinterberedskab

I vinterperioden ryddes der sne og saltes alle hverdage mellem kl. 06.00 og 22.00.
1. prioritet har adgangsveje og trapper. Dernæst følger P-pladser og i fornødent omfang sekundære stier og gangarealer

Miljøpolitik

Boligselskabet Sortemosen ønsker at fremstå som en grøn organisation, så der arbejdes bevidst på at drive og vedligeholde anlæg og bygninger uden brug af miljøskadelige stoffer og materialer

Ansatte og samarbejde

Ejendomskontoret betjener både Hyldemosen, Sortemosen og de to afdelinger i Hækmosen (=Driftfællesskabet)

De ansatte arbejder i alle afdelingerne i Driftfællesskabet