Mail til Herlev Kommune fra Driftfællesskabet den 8/4 2013:

Vi henvender os hermed til jer med en appel om snarligt at forbedre trafikforholdene i det nordlige Herlev.

Vi er repræsentanter for fem almennyttige boligafdelinger i det nordlige Herlev:

 

Boligafdeling Hækmosen I

Boligafdeling Hækmosen II

Sortemosen Ejerforening

Sortemosen Lejerforening

Boligafdeling Hyldemosen

 

Vi har udarbejdet et forslag, som for begrænsede omkostninger øger sikkerheden, trygheden og fremkommeligheden for både de bløde trafikanter og bilisterne. Forslaget er vedhæftet.

Baggrunden for vores henvendelse er, at omlægningen af trafikken efter etablering af det nye kryds ved O4 har affødt megen usikkerhed og irritation af flere forskellige årsager, hvoraf vi vil nævne nogle få:

 

Vi mener, at situationen er uholdbar, og der er stor fare for, at der kommer til at ske uheld.

Derfor vil vi gerne opfordre til, at der snarest muligt ændres på forholdene. Vi ser som en mulighed, at I kommer og syner forholdene sammen med os, og at vi sammen kan komme frem til en tilfredsstillende løsning. Vi forestiller os, at der eventuelt kan etableres midlertidige løsninger eller forsøgsordninger ind til en endelig plan kan gennemføres.

På grund af sagens presserende karakter, håber vi snarligt at høre fra jer.

 

Venlig hilsen

Driftfællesskabet Moserne

Det vedhæftede dokument kan du se her:

Ønsker til ændringer af trafikforholdene i det nordlige Herlev

 

Tidligere indlæg:

Balladen om Shell-krydset

4/1 2012: Der har været en del skriverier bl.a. i Herlev Bladet omkring de ændringer, der kommer til at ske i krydset mellem Skinderskovvej og 04 og det nye udvidede kryds ved Sortemosevej.

Her kan du læse hovedtrækkene i de ændringer, der er i gang med at blive gennemført.

Ændringerne får størst betydning for de bløde trafikanter.

 

Hovedformålet med projektet er at skabe bedre sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af kommunen!

Hvad er problemet?

For dem, der fortrinsvis benytter cykel til/fra Herlev, kan det få nogle omkostninger: Vejen bliver både længere og mindre tryg.

Flere beboere er absolut ikke glade for tanken om, at deres børn skal cykle den vej alene – især efter mørkets frembrud. Resultatet bliver, at vores skoledistriktet bliver skåret over.
Eftersom næsten alle børnenes fritidsmuligheder ligger på den anden side af strækningen, kan det medføre, at de enten kommer til at anvende fritidstilbuddene i mindre grad eller, at det bliver forældrene, der henter og bringer børnene – i bil.

Grunden til, at det opleves som utrygt er, at man kommer til at køre en strækning på godt 1 km gennem skov og over et stykke øde golfbane. Der er etableret lys på stien, men dette har allerede været defekt flere dage – og så er der virkelig mørkt den vej. Men selv med lys på, kan stien forekomme utryg.
Den nuværende cykelvej går derimod gennem en landsbyagtig, tæt bebygget villavej.

Når man kommer her fra Hyldemosen og vil krydse 04 gennem tunnelen, skal man først et lille stykke ned ad Sortemosevej og så krydse denne (hvor der ikke er fodgængerfelt) for at komme på den sti, der går under 04. Specielt i morgentrafikken er det ikke uden risiko (specielt for børnene), da der er tæt trafik på Sortemosevej.

For dem, der benytter bussen, bliver der længere at gå alene fordi de nye stoppesteder ligger længere væk.
Hvis vi skal med bus mod Lyngby, skal vi først krydse Sortemosevej, dernæst Hækmosen, så 04 og til sidst Krebsedammen. Med mindre, man vil gå hele vejen gennem tunnelen, så bliver omvejen endnu større.

Hvad kan man i stedet gøre?

For at give cyklisterne en alternativ vej til stien over golfbanen, foreslår vi, at man undlader at fjerne stien mellem 04 og Skinderskovvej. Cyklisterne har så muligheden for at krydse 04 i det nye kryds og alligevel benytte den gamle sti.

For at hjælpe dem, der benytter bussen, kan man anlægge fortov på den nordlige side af stykket mellem rundkørslen og 04 og desuden fodgængerovergang på den side af krydset.

Det er stadig en forringelse for de bløde trafikanter fra Hyldemosen, men ulemperne vil være en smule mindre.

Er det ikke bare piveri?

Det har et par gange været skrevet, at vi er uansvarlige, når vi hellere vil have vores børn til at krydse 04 ved Shell med livet som indsats i stedet for den sikre løsning gennem tunnelen ved Krebsedammen – bare for at spare nogle få hundrede meter.
Men det er at vende det hele på hovedet. For hvorfor er det hele sat i værk? Var det ikke for at spare billisterne for nogle få hundrede meter?
Og tunnelen har hele tiden været der. Så det er ikke begrundelsen.