Historien om varmegenvindingsprojektet i Hyldemosen:

Der har gennem mange år været diskuteret meget i Hyldemosen om, hvad vi kunne gøre for at afskaffe eller mindske de træk- og kuldeproblemer, som man oplever i en del af lejlighederne. Der har tidligere været taget tilløb til at finde løsninger på det, men det er ikke blevet undersøgt til bunds, hvilke løsninger, der ville hjælpe, og om der var andre tiltag, som også ville være relevante (fx bedre isolering, nye energivinduer osv.)
I 2012 og 2013 arbejdede afdelingsbestyrelsen målrettet med at finde løsninger på kulde-/trækproblemerne.
I begyndelsen søgte vi informationer på internettet, til konferencer og møder og en lille studietur (til Albertslund, hvor de har lavet forsøg med Solprismer). Vi havde også besøg af Nilan, som kom med et hurtigt overslag over pris og besparelser ved at etablere varmegenvinding. Herefter begyndte projektet at tage form:

På et ekstraordinært afdelingsmøde den 28/5 2013 blev det besluttet at droppe alle ideerne med varmegenvinding men at “nøjes med” at udskifte gas-fyrene til nye gasfyr med en bedre udnyttelsesgrad.
Du kan se referatet af det ekstraordinære afdelingsmøde her og følge afdelingsbestyrelsens arbejde med energirenovering her

 

 

Nedenstående er herefter ikke specielt aktuelt for vores afdeling de første mange år:

Det er et vigtigt emne for afdelingsbestyrelsen at vurdere mulighederne for at etablere et varmegenvindingssystem i Hyldemosen.

Baggrunden for at etablere varmegenvinding

Som det er nu, er alle lejligheder i Hyldemosen er forsynet med et udsugningssystem, der skifter cirka halvdelen af al luften i boligen ud hver time. Den varme ”brugte” luft pumpes direkte ud i det fri, og frisk kold luft siver ind af trækkanaler og utætheder, og hvor den ellers kan finde vej.
Det er dyrt
Det er spild af energi
Det skaber ubehagelige trækgener

Principperne for varmegenvindingsanlægget

Princippet i et varmegenvindingsanlæg er, at man genbruger varmen fra den luft, der fjernes, til at opvarme den friske luft, der tilføres.
Udsugningsluften tages fra boligens “fugtige” rum (køkken og bad). Inden den fugtige luft blæses ud i det fri udnyttes energien (via en varmeveksler), til opvarmning af frisk luft, der blæses ind i boligens opholdsrum.

 

Varmeveksleren

En varmeveksler består af en række plader. Udsugningsluften og indblæsningsluften strømmer forbi disse plader på hver deres side. Varmen overføres via pladen fra den varme til den kolde side.

Du kan læse mere om varmeveksleren under “Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad”

Fordele ved et varmegenvindingsanlæg

Man sparer på energiforbruget ved at genbruge varmen fra udsugningsluften.
Ifølge “Goenergi.dk” vil besparelsen ved et anlæg i en af vore lejligheder på ca. 90 m2 være på omkring 3.000 kr pr år med de nuværende energipriser.
Desuden vil anlægget mindske oplevelsen af træk ganske betydeligt fordi det ikke er kold luft, der blæses ind i opholdsrummene. Temperaturen på indblæsningsluften bliver kun en smule lavere end rumtemperaturen, og luftcirkulationen føles ikke ubehagelig som nu.

Pris for varmegenvindingsanlægget

KABs konsulenter har beregnet, at den samlede pris for hele anlægget bliver ca. 7,1 mio kr. Dette vil betyde en huslejestigning på 9,69 %, hvilket fx svarer til 606 kr. for en 89  m2 lejlighed og 464 kr. for en 68  m2 lejlighed.
Vi forventer, at gasfyrene skal udskiftes i samme omgang. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om dette vil medføre en yderligere huslejestigning.