På afdelingsmødet d. 27/9 2010 blev parkeringsforholdene diskuteret.
På mødet blev det antaget, at der var flere parkeringspladser end boliger. Derfor blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen skulle lave en plan, der kunne fordele disse pladser på en hensigtsmæssig måde.

Desværre er der kun 71 pladser til deling mellem de 88 boliger, 2 fælleshuse og varmemesterkontoret. 
Der er ikke umiddelbart mulighed for at øge antallet af p-pladser væsentligt. Man kan muligvis etablere nogle få pladser for enderne af de grønne fællesarealer mellem husene. Men det er uklart, om disse grønne arealer skal fungere som brandveje, så de ikke må blokeres af parkerede biler.

Manglen på parkeringspladser giver selvfølgelig en del problemer med at finde en parkeringsplads for dem, der kommer senest hjem.
Afdelingsbestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt et forslag til, hvordan dette problem løses.