Budgettet

Budgett er det primære planlægningsredskab for aktiviteterne i afdelingen. Det er centralt, fordi det er her, rammerne for aktivitetsniveauet i afdelingen fastlægges, og huslejeniveauet bestemmes. Til grund for budgett et ligger de vigtige langtidsplaner for vedligeholdelse af ejendommen og dens installationer. Budgett et er altså vigtigt både som kort- og langsigtet planlægningsredskab. Budgettet skal forelægges og vedtages på et afdelingsmøde, hvor der samtidig træffes beslutning om arbejder og aktiviteter det kommende år. Alle større arbejder og aktiviteter skal forelægges og godkendes på et afdelingsmøde, inden de iværksættes. Aktiviteter godkendt på et afdelingsmøde kan ikke ændres på et møde i afdelingsbestyrelsen. Eventuelle ændringer kan kun ske på et nyt afdelingsmøde.

Afdelingsmøde 2019:
Årsregnskab og budget kommer snarest

Afdelingsmøde 2018:
Årsregnskab og budget kommer snarest

Afdelingsmøde 2017:
Årsregnskab 2016
Budget 2018

Afdelingsmøde 2016:
årsregnskab 2015 – komprimeret version
budget 2017 – komprimeret version
Regnskab 2015 – stor version
Budget 2017- stor version

Afdelingsmøde 2015:
Komprimeret budget 2016
KABs gennemgang af forslag til budget 2016
KABs gennemgang af regnskab 2014
Udvidet budget 2016
Budgetberegning
Regnskab 2014

Afdelingsmøde 2014:
Budget 2015 Hyldemosen
Regnskab 2013 Hyldemosen

Afdelingsmøde 2013:
Budgetforslag for 2014

Årsregnskab 2012

Afdelingsmøde 2012:
Budgetforslag for 2013

Årsregnskab 2011

Afdelingsmøde 2011:
Budgetforslag for 2012

Budgettet for 2012, hvor der er korrigeret for grundlejen
Årsregnskab 2010