På denne side kan du se indkaldelse og endelig dagsorden samt bestyrelsens beretning til afdelingsmødet d. 13/9 2011.

Vil du læse referatet af mødet finder du det her

Ønsker du at læse om, hvad afdelingsmøder er, og hvorfor det er godt at møde op til dem, kan du se det under “Beboerdemokrati
Ønsker du at se budgetudkastet for 2012 finder du det på undersiden “Budget og regnskab

 

 

Bestyrelsens beretning ved
beboermødet i afdeling Hyldemosen

13/9 2011

 

Ændring af personforhold

Poul Grimm (tidligere driftsleder i KAB) har sagt op. Michael Hoffmann er tiltrådt stillingen pr. 1. august

Peter Andersen er flyttet og udtrådte af afdelingsbestyrelsen ca. 1. april i år.

Ole Stange valgte at stoppe som formand for afdelingsbestyrelsen fra 1. juli. Astrid Tind varetager posten, indtil en ny er fundet.

Genvex/varmegenvinding

Dette er det emne, der har fyldt mest i bestyrelsens arbejde, uden at der af den grund er kommet noget nyt ud af det.
Vi har især oplevet det meget vanskeligt at få de ønskede oplysninger om projektet fra KAB. Vi har stillet en lang række spørgsmål til KAB, men har ikke fået fyldestgørende svar på dem endnu.
Til gengæld har KAB bedt bestyrelsen om at tage stilling til, om KAB skal gå videre med projektet. Vi finder det umuligt at tage stilling til dette på det spinkle grundlag, vi har.
Med de nuværende beregninger vil den løsning, som KAB foreslår betyde en huslejestigning på min. 600 kr. om måneden. Der kan ikke garanteres en tilsvarende besparelse på varmeregningen. Derimod er der ingen tvivl om, at varmegenvinding vil betyde et væsentligt bedre indeklima, hvor vi undgår generne med træk.
Hvis vi skal gå videre med projektet, ønsker vi i løbet af kort tid at holde et møde udelukkende om dette punkt, så teknikerne fra KAB kan forklare projektet, finansieringen, funktionen, udseendet osv., og så alle interesserede beboere har mulighed for at stille spørgsmål og diskutere det indbyrdes.

Udskiftning af fyr

Der er ikke taget endelig stilling til, hvornår fyrene skal udskiftes. Fyrene trænger efterhånden til udskiftning, men det kan være en fordel at vente et par år for ikke at belaste budgettet unødig hårdt, sådan at vi kan undgå unødvendigt store huslejestigninger. Efter planen skal fyrene udskiftes i 2012.

Vi kan muligvis samarbejde med afdelingen i Sortemosen, som også snart skal udskifte deres fyr. Derved kan vi muligvis opnå bedre tilbud på opgaven.

Vi har drøftet, om fyrene burde udskiftes samtidig med den eventuelle etablering af varmegenvindings­system. Der er ikke nødvendigvis den store besparelse ved at gøre de to ting samtidig. Det kan til gengæld give nogle regnskabsmæssige problemer at skille dem ad, hvis de gennemføres samtidig.
Det er rent lovgivningsmæssigt vigtigt at skille økonomien i udskiftning af fyr fra etablering af et varmegenvindingssystem. Det skyldes, at udskiftning af fyrene er en vedligeholdelse, som skal finansieres via afdelingens langtidsbudget. Varmegenvindingssystemet er derimod en forbedring/modernisering, der skal optages lån til.

Løse hunde og katte

På sidste afdelingsmøde var dette et punkt, der fyldte en del.
Ifølge ordensreglementet skal både hunde og katte føres i snor på hele området. Dette overholdes helt tydeligt ikke til gene for flere beboere.
Der er sanktionsmuligheder overfor ejerne af de løse hunde/katte, men det kræver adskillige konkrete klager, før de kan træde i kraft.
Otto har taget initiativ til at forsøge at få opdateret registret over hunde og katte i Hyldemosen.

P-pladser

Et andet stort emne på sidste beboermøde var problemer med at finde en p-plads, når man kommer hjem som en af de sidste.
Vi tog fat på problematikken ud fra en forventning om, at der var mindst én plads pr. bolig. Dette er desværre ikke tilfældet. Der er 71 pladser til 88 boliger, 2 fælleshuse og varmemesterkontoret. Der er ikke mulighed for at etablere mere end nogle ganske få ekstra pladser.

Hjemmeside

Hyldemosen har nu fået sin egen hjemmeside, som bestyres og redigeres af Astrid. Vi håber, den kan være med til at informere beboerne om, hvad der foregår i afdelingen – både i bestyrelsen og andre aktiviteter.
Samtidig er den et praktisk redskab til at slå oplysninger op om praktiske emner.

Nyt lydanlæg/støjdæmpning

På grund af stadigt tilbagevendende klager over høj musik fra fælleshuset, har Otto etableret et nyt lydanlæg, der forhindrer, at man skruer uhensigtsmæssigt højt op for lyden.
Det bliver indskærpet på lejekontrakten for lokalet, at det ikke er tilladt at medbringe eget musikanlæg.

Beboerarrangementer

Vi har givet tilskud til fastelavnsarrangementet samt til loppemarkedet/sommerfesten i sidste måned.
Vi er meget glade for, at der er nogle beboere, der tager disse initiativer, og vi takker for det.
Begge arrangementer har været en stor succes.