Afdelingsmøde 2012 

 

På denne side kan du se indkaldelsen til afdelingsmødet d. 11/9 2012 og bestyrelsens beretning.

Ønsker du at læse om, hvad afdelingsmøder er, og hvorfor det er godt at møde op til dem, kan du se det under “Beboerdemokrati
Ønsker du at se budgetudkastet for 2013 finder du det på undersiden “Budget og regnskab

Referat af mødet kan du læse under “Referater/referater af afdelingsmøder (beboermøder)”

 

 

Bestyrelsens beretning ved
beboermødet i afdeling Hyldemosen

11/9 2011

 

Driftsamarbejdet

Som besluttet på et tidligere afdelingsmøde, samarbejder Ejendomskontorerne for Hækmosen I, Hækmosen II, Sortemosen og Hyldemosen om deling af kontor, maskiner og mandskab. Der er mange fordele både for mandskabet og for økonomien, men også udfordringer. Man forsøger at fordele udgifterne til drift så retfærdigt som muligt. For at sikre sig, at de enkelte afdelinger får det, de betaler for, fører Ejendomskontoret en slags regnskab med tidsforbruget i de enkelte afdelinger.

Afdelingsbestyrelserne i de fire afdelinger forsøger desuden at indgå fællesskab om emner, der kan have fælles interesse på tværs af afdelingerne. Det drejer sig fx om muligheder for fælles antenneudbud, fælles affaldsgård, fritidsmuligheder for børn/unge, samarbejde med kommunen om trafikale forhold mv.
Dette fællesskab er endnu i sin opstart.

Antenneudbud

Afdelingsbestyrelsen arbejder i øjeblikket på en udvidelse af antenneanlægget, som åbner mulighed for TV, internet, telefoni, leje af film og adgang til TV arkiv mm. 

Nabobebyggelsen Hækmosen I & II arbejder på et lignende tilbud. Vi vil undersøge om vi kan få et mere fordelagtigt tilbud fra You See, hvis vi udvider anlægget i alle tre afdelinger på samme tid.

Trafikforholdene

De ændrede trafikforhold – specielt for cyklister og rejsende med offentlig trafik – har ligget mange af os på sinde. Vi har forsøgt at påvirke udviklingen ad forskellige kanaler, men hidtil uden megen succes.
Vi er dog stillet i udsigt, at kommunen vil se på forholdene igen i løbet af eftersommeren/efteråret.

P-pladser

Parkeringspladser har vi desværre ikke nok af – og det får vi heller ikke foreløbig.

Vi har set på forskellige muligheder for udvidelser, men det er fælles græsarealer, der skal laves om til P‑pladser, hvis vi skal have flere.
Indtil videre opfordrer vi alle bilejere til at tage hensyn til hinanden og den manglende plads. Vi har omdelt et brev til alle boliger med opfordringen, og det ser ud til at have haft gavnlig effekt.

Genvex/varmegenvinding og udskiftning af fyr

KAB har foreslået, at vi så bort fra det gamle genvex-projekt og ”kastede alle bolde op i luften” og fx så på muligheden for helt at erstatte de udslidte gasfyr med varmegenvindingsanlæg. Desværre ser det ud til, at boldene er lidt længe om at komme ned igen.
Endelig i april arrangerede KAB, at et par sælgere fra Nilan kom og tog bestik af forskellige lejligheder for at kunne komme med forslag til løsning på vores varmesituation. Siden da er der ikke sket yderligere i sagen.
Bestyrelsen overvejer at erstatte KABs konsulenter med eksterne.

Hunde og katte

Ifølge ordensreglementet skal både hunde og katte føres i snor på hele området. Dette overholdes helt tydeligt ikke til gene for flere beboere.
Der er sanktionsmuligheder overfor ejerne af de løse hunde/katte, men det kræver adskillige konkrete klager, før de kan træde i kraft.
Otto har opdateret registret over hunde og katte i Hyldemosen og omdelt humoristiske skrivelser til hunde- og katteejere om at sørge for at fjerne deres dyrs efterladenskaber.

Beboerarrangementer

Karina og Marlene har arrangeret fastelavnsfest for små og halvstore børn. Tak for det.

Desuden har der været afholdt en aktivitetsdag, hvor beboere gik i gang med at forskønne legepladserne. Der blev nået rigtig meget, men arbejdet er ikke helt færdiggjort, så bestyrelsen håber, at de enkelte ”gårde” selv tager initiativ til at færdiggøre arbejdet på deres ”egen” legeplads.

Regler, retningslinjer med mere

Bestyrelsen arbejder på at forny og justere vores husorden, havereglement, råderetskatalog og lignende. Der er mange nye lovgivningsmæssige ændringer undervejs, og vi ønsker at få vores forslag til gennemsyn af KABs jurister, inden vi sender dem til afstemning på et beboermøde. Derfor udsættes afstemninger om disse ting til næste beboermøde.

Samarbejdet mellem Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret

I bestyrelsen har vi været meget glade for samarbejdet med Ejendomskontoret. Vi har i løbet af året mødt stor imødekommenhed og hjælpsomhed, og vi har oplevet, at opgaverne stille og roligt bliver ryddet af vores ”to-do-liste”.

Vi mener også, at der er en pæn standard i afdelingen, og at der alligevel er blevet tid til at få ordnet gamle hængepartier som fx udskiftning af opslagstavler og postkasser, reparation af containergård og meget andet.