B-ordningen

I Hyldemosen har vi den såkaldte B-ordning.

Ved B-ordning bliver lejlighederne ikke istandsat ved indflytning/fraflytning bort set fra nedslitte dele, der udskiftes på afdelingens bekostning. (Misligholdelse udbedres dog for udflytters regning.) Dette betyder, at du ikke skal male og istandsætte hele lejligheden, når du flytter, men naturligvis aflevere den i ordentlig stand. Omvendt kan man ikke forvente en nymalet og nyistandsat lejlighed, når man flytter ind i lejligheder med B-ordning.

Der føres en vedligeholdelseskonto for hvert lejemål. Beboerne kan få dækket deres udgifter til vedligeholdelse af lofter, vægge, træværk og gulve, hvis der er tilstrækkelig penge på deres vedligeholdelseskonto.

Pengene indbetales til vedligeholdelseskontoen ved et månedligt beløb, der indbetales over huslejen. Man får oplyst saldoen, når man flytter ind. Den står også på huslejeindbetalingen og sendes ud til alle lejemål en gang om året. Man kan også få saldoen oplyst ved at spørge på ejendomskontoret.

Bemærk, at der ikke længere kan udføres vedligeholdelse for vedligeholdelseskontoens penge, når lejeaftalen er opsagt.

Hvis der står penge på vedligeholdelseskontoen, når man flytter, føres disse videre til den nye lejer.