Budget 2012

 

Budget 2012

I dette budget var der ikke taget højde for den del af vores husleje, som fremgår som “grundleje” på vores indbetalinger.
Henning har korrigeret for dette i en rettelse, som du også kan se her

Download som PDF